Polityka prywatności

Kategorie danych osobowych i cele przetwarzania

Rodzaj i ilość danych, które otrzymujemy i przechowujemy, zależy od sposobu, w jaki korzystasz ze strony internetowej VatanMed. Możesz uzyskać dostęp do większości stron w witrynie bez ujawniania swojej tożsamości lub jakichkolwiek danych osobowych. Nasze serwery zbierają anonimowe logi podczas wizyty użytkownika na stronie w celu dostarczenia nam informacji przydatnych do jej ulepszania, a także podczas wysyłania zapytań na stronie z formularzem, który użytkownik witryny wypełnia w razie potrzeby. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższym Oświadczeniem o plikach cookie.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach promocyjnych, przede wszystkim w celu prezentowania i pokazywania Ci materiałów reklamowych i promocyjnych. Przed wysłaniem materiałów reklamowych i promocyjnych poprosimy Cię o zgodę na przekazanie materiałów reklamowych lub informacji o produkcie. W każdej chwili możesz zmienić zdanie na temat marketingu bezpośredniego i wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, wypisując się z subskrypcji wszystkich komunikatów marketingowych i biuletynów, zmieniając swój profil użytkownika lub dane, a także możesz się z nami skontaktować. W każdej chwili możesz sprzeciwić się sposobowi przetwarzania Twoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej. Żądanie powinno być podpisane i opatrzone datą, z wyraźnym wskazaniem, wobec przetwarzania których danych osobowych wnosisz sprzeciw iz jakich powodów. Możesz złożyć reklamację w sposób określony w punkcie 8 (Kontakt) poniżej. Również na tej podstawie przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych – Rzecznika Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych, a także pozwu do właściwego sądu.

Twoje dane osobowe będą traktowane jako poufne. Będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały pozyskane, lub jeśli będzie to konieczne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych i audytowych.

Metadane

Możesz korzystać z naszej strony internetowej z podaniem jakichkolwiek danych osobowych lub bez, w zależności od potrzeb konkretnej sytuacji. W przypadku, gdy nie pozostawisz danych osobowych, VatanMed może gromadzić wyłącznie następujące metadane na podstawie ich wykorzystania:

Strona, z której trafiłeś na nasz serwis, data i godzina wejścia, ilość przesłanych danych, status przesyłania, typ przeglądarki internetowej, adres IP, system operacyjny i interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Osoby trzecie

Inni odbiorcy

VatanMed informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane – zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych – organom wykonującym ustawy, regulaminy i inne akty wykonawcze, organom państwowym, radcom prawnym, konsultantom zewnętrznym lub partnerom biznesowym. W przypadku fuzji, przejęcia lub innej zmiany statusu Nelt dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie fuzji lub przejęcia.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy lub otrzymujemy na Twój temat, mogą być przekazywane i przetwarzane przez odbiorców znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub poza nim. Są to kraje wymienione na stronie ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z punktu widzenia europejskich przepisów o ochronie danych osobowych dane osobiste. Odbiorcy w USA są częściowo certyfikowani w ramach „Tarczy Prywatności UE-USA” („Tarcza Prywatności UE-USA”) i dlatego uważa się, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych z punktu widzenia europejskich przepisów o ochronie danych. Inni odbiorcy mogą znajdować się w innych krajach, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony z punktu widzenia europejskich przepisów o ochronie danych. Jeśli przekazanie ma miejsce, VatanMed podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę transferów poza EWG, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W związku z przekazaniem do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, przekazanie opieramy na odpowiednich zabezpieczeniach, takich jak standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, zatwierdzony kodeks postępowania wraz z wiążącymi i egzekwowalne obowiązki odbiorcy lub zatwierdzone mechanizmy certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi obowiązkami odbiorcy. Możesz poprosić o kopię takich odpowiednich zabezpieczeń, kontaktując się z nami w sposób określony poniżej w Sekcji 8 (Kontakt z nami).

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych możemy oprzeć na następujących podstawach prawnych:
– wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
– Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
– Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy;
– Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych lub ważnych dla życia interesów – Twoich lub innej osoby fizycznej;
– Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach realizacji uprawnień służbowych przyznanych nam na podstawie przepisów prawa;
– Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy, które my lub strona trzecia staramy się chronić, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie interesy przeważają nad Twoimi interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami, które wymagają ochrony danych osobowych, zwłaszcza jeśli jesteś dzieckiem lub osobą nieletnią;
Przekazujesz swoje dane osobowe dobrowolnie, chyba że obowiązek ich zbierania wynika z naszego prawnego obowiązku. Niepodanie danych osobowych może skutkować dla Ciebie jako użytkownika niekorzystnymi aspektami, m.in. nie będziesz mógł korzystać z niektórych usług, korzyści i usług. Jednakże, o ile nie wskazano inaczej, niepodanie przez Ciebie danych osobowych nie pociąga za sobą dla Ciebie innych konsekwencji prawnych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Jeśli wyraziłeś zgodę na określone gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo (i) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz wglądu do nich, (ii) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, (iii) żądania usunięcia swoich danych osobowych , (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (v) żądania przeniesienia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw lub sprzeciwić się sposobowi przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami, jak określono w sekcji 8 (Kontakt) poniżej. Prześlij swoje żądanie dotyczące realizacji Twoich praw w stosunku do Twoich danych osobowych z wyraźnym wskazaniem: do których swoich danych osobowych chcesz uzyskać dostęp i wgląd, do których swoich danych osobowych chcesz je uzupełnić, sprostować lub usunąć, tj. które swoich danych osobowych sprzeciwiasz się przetwarzaniu i z jakich powodów. Twoja prośba powinna być podpisana i opatrzona datą. Nelt spełni Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe i prześle Ci odpowiednie powiadomienie.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych – Rzecznika Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych, a także pozwu do właściwy sąd.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia — Oświadczenie o stosowaniu plików cookie

Ta strona, jak większość stron internetowych, wykorzystuje małe pliki tekstowe zwane ciasteczkami. Ta sekcja zawiera informacje o tym, czym są pliki cookie, jakich plików cookie używa Nelt i jak można je kontrolować.
Jeśli ustawienia w oprogramowaniu, którego używasz do przeglądania tej strony (Twoja przeglądarka) zostaną dostosowane, aby akceptować używane przez nas pliki cookie, a będziesz nadal korzystać z naszej witryny, przyjmiemy Twoją zgodę. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby je ograniczała lub blokowała. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików cookie i zwykle znajdują się w menu „Opcje”. Jednak wyłączenie plików cookie prawdopodobnie spowoduje, że strona Nelt nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.

5.1. Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które urządzenie pobiera podczas odwiedzania witryny internetowej. Pliki cookie są następnie przywracane na pierwotną stronę podczas każdej kolejnej wizyty lub na inną stronę, która rozpoznaje ten plik cookie. Pliki cookie są często używane, ponieważ pozwalają witrynie rozpoznać urządzenie użytkownika, a tym samym poprawić funkcjonalność.

5.2. W jaki sposób VatanMed wykorzystuje pliki cookie?

Nasze ciasteczka
Aby nasza strona działała jak najlepiej, używamy plików cookie, które obejmują:
• Pamięć parametrów wyszukiwania
• Umożliwienie dodawania komentarzy na naszej stronie
Nie ma sposobu, aby zapobiec tym plikom cookie, poza niekorzystaniem ze strony.

Pliki cookie sieci społecznościowych

Aby łatwo udostępniać nasze treści w sieciach społecznościowych, nasza strona zawiera przyciski udostępniania. Poziom ochrony prywatności danych różni się w zależności od sieci społecznościowej i zależy od ustawień prywatności wybranych przez użytkownika w tych sieciach.

Pliki cookie do anonimowego zbierania statystyk odwiedzin

Używamy plików cookies do zbierania informacji statystycznych o odwiedzających, takich jak: ile osób odwiedza naszą stronę i jakiego rodzaju technologii używają (np. system operacyjny, który pomaga nam identyfikować problemy na niektórych platformach), jak długo korzystają z witryny, które strony strony, na której przebywają itp. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu strony. Programy te informują nas również anonimowo, w jaki sposób ludzie dostali się na naszą stronę (przez Google, sieci społecznościowe, bezpośrednio itp.) i czy byli tu wcześniej.

Youtube

Czasami osadzamy filmy z YouTube. Korzystanie z plików cookie w serwisie YouTube podlega polityce prywatności Google.

5.3. Definicje

Własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich

Własne pliki cookie to pliki umieszczane przez witrynę, którą aktualnie odwiedza użytkownik — witrynę wyświetlaną w polu adresu URL. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez domenę, która nie należy do witryny, którą aktualnie odwiedza użytkownik. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę, a inny podmiot ustawia plik cookie za pośrednictwem tej witryny, jest to plik cookie strony trzeciej.

Trwałe pliki cookie

Te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku cookie. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę, która utworzyła ten konkretny plik cookie.

Pliki cookie sesji

Te pliki cookie umożliwiają łączenie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otworzy okno przeglądarki, a kończy się, gdy użytkownik zamknie okno przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane.

5.4. Wyłączanie plików cookie

Zwykle możesz wyłączyć pliki cookie, dostosowując ustawienia przeglądarki, aby uniemożliwić akceptację plików cookie. Jednak prawdopodobnie ograniczysz funkcjonalność naszej i wielu innych witryn, ponieważ pliki cookie są standardową częścią większości nowoczesnych witryn.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, abyśmy mogli świadczyć żądane usługi, korzyści i usługi. Kiedy nasza relacja dobiegnie końca, usuniemy Twoje dane osobowe lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, chyba że istnieją wymogi prawne dotyczące ich przechowywania (na przykład do celów podatkowych). Ponadto obowiązujące przepisy mogą wymagać od nas przechowywania niektórych Twoich danych osobowych przez okres 10 lat od zakończenia odpowiedniego roku podatkowego. Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu stosunku umownego, jeśli Twoje dane osobowe są wymagane do przestrzegania innych obowiązujących przepisów lub jeśli potrzebujemy Twoich danych osobowych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W miarę możliwości ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do tych ograniczonych celów po zakończeniu stosunku umownego.

Jak bezpieczne są Twoje dane?

VatanMed przechowuje Twoje dane osobowe w bezpiecznym środowisku. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe i informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, utratą lub ujawnieniem. Te systemy i środki są regularnie testowane iw razie potrzeby aktualizowane.
Uwzględniając poziom osiągnięć technologicznych oraz koszty ich stosowania, charakter, zakres, okoliczności i cel przetwarzania, przetwarzając Twoje dane:
• stosujemy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i personalne, takie jak pseudonimizacja, aby zapewnić skuteczną ochronę Twoich danych osobowych,
• stosujemy niezbędne mechanizmy ochrony podczas przetwarzania, aby spełnić warunki przetwarzania Twoich danych i chronić Twoje prawa.

Informujemy, że poprzez stałe stosowanie odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i personalnych zapewniamy, że przetwarzane są zawsze tylko te Państwa dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia każdego indywidualnego celu przetwarzania. Obowiązek ten dotyczy liczby zbieranych danych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz dostępności.
Jednak przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, dlatego chociaż staramy się chronić dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem serwisu i aplikacji Nelta.

Skontaktuj się z nami

VatanMed zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich użytkowników swojej strony internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron w serwisie vatanmed.rs. Nie dotyczy to stron internetowych innych organizacji, w tym stron internetowych organizacji powiązanych oraz stron internetowych osób trzecich. Prezentacja internetowa Nelty może zawierać odnośniki do stron internetowych takich organizacji, które posiadają własną politykę prywatności, która ich dotyczy.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:
VATANMED CLINIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
Telefon: +48 570 766 533
E-mail: poland@vatanmed.com

w zaledwie 2 minuty
dostać ofertę
Vatanmed Whatsapp Online